Dù coi như sẽ bỏ lỡ hoàn toàn yếu tố kinh dị có trong tựa game đó, ít nhất bạn cũng có thể hoàn thành game mà không phải thay quần.