Lần lượt đánh bại Evil Geniuses và Team Secret, OG đã xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất tại DOTA 2 Frankfurt Major.