Hoặc cũng có khả năng cây súng này sẽ xuất hiện trong một bản DLC dành cho Fallout 4 trong tương lai.