Tin tức về thị cửa hàng ứng App Store iOS ở Trung Quốc luôn là một điểm nóng, bởi nó chính là nguồn lực chính thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho Apple trên lĩnh vực game mobile.