Đó là những chia sẻ từ Bảo Ngân, nữ sinh viên năm nhất trường Y Dược Phương Nam khi nhắc đến Mộng Cứu Thế.