Ở phiên bản hiện tại, Thiên Long Bát Bộ 3D Mobile giới hạn cấp độ là 100. Thói quen của nhiều game thủ thường là luyện “max level” rồi mới tiêu xài điểm kinh nghiệm dư thừa của mình cho mục đích khác.