Quyết đấu tại DOTA 2 The Major Frankurt được coi như liều thuốc thử không thể tốt hơn để Team Secret có thể chứng minh thực lực và khát vọng của mình.