Cuối cùng thì mọi rắc rối xung quanh vấn đề xin VISA đi Úc của siêu sao Liên Minh Huyền Thoại SOFM cũng đã được giải quyết xong.