Tinh Thần Kỳ Duyên (Romance of Star) là một game mobile 2.5D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo được phát triển bởi công ty Shiyue Game.