Một kết quả đã được dự đoán từ trước khi mà Fallout 4 đón nhận rất nhiều sự quan tâm kể từ khi công bố chính thức.