Như mọi giải đấu DOTA 2 lớn khác, châu Âu và Trung Quốc luôn là hai khu vực áp đảo về số lượng cũng như chất lượng các đội tham dự.