Giang Hồ Q Truyện là một game mobile 2.5D thuộc thể loại MMORPG có đề tài võ hiệp được phát triển bởi công ty Tiandao Game.