Trùm đánh xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại Dopa đã có một nhận xét khiến không ít người phải bất ngờ.