Một số thông tin mới về tựa game PS4 dựa theo bộ manga Attack on Titan do hãng Tecmo Koei phát hành.