Với thể loại MMORPG, phải chăng càng nhiều môn phái cho người chơi lựa chọn, sẽ lại càng hấp dẫn?