Đây là bài học thực nghiệm và được áp dụng vào cuộc sống thực một cách mới lạ mà ngay đến người sản xuất ra Minecraft cũng chưa hề nghĩ tới.