Cùng trò chuyện với cựu Admin MU Hà Nội - một trong những người đầu tiên khai phá thị trường game MU Private và đem lại thành công cho sản phẩm này.