Mới đây, chúng tôi đã có cơ hội chơi thử phiên bản gốc của Pes Mobile và đưa ra những đánh giá ban đầu.