Sản phẩm mới của Epic Games sẽ tiếp tục là một tựa game bắn súng chơi mạng nữa giống như Unreal Tournament?