Mặc dù tai nghe không cần sạc nhưng để dùng AudioShield thì bạn phải sạc cho nó, một lần sạc đầy có thể dùng được 15 tiếng