Liệu 5 vị tướng được sử dụng nhiều nhất ở vị trí hàng sau trong Đấu Trường Manga là ai? Có phải Uchiha Itachi là người mạnh nhất?