Khi thông tin iPhone 6s chính hãng sẽ đặt chân về tới Việt Nam vào ngày 6/11 tới cũng là lúc cuộc chiến mang tên “Pre-order iPhone 6s “ chính thức bắt đầu.