Steam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong những nền tảng chơi game trên PC hiện nay.