Chỉ còn một nhân vật cuối cùng trong danh sách 16 võ sĩ của Street Fighter V còn đang nằm trong màn bí mật.