Sự phát triển của game online cũng kéo theo một hệ lụy đó là sự cạnh tranh giữa các quán net ngày một gay gắt.