Các "con nghiện" Facebook hẳn sẽ phát hoảng nếu một ngày gặp phải các tình huống dưới đây!