Mới đây, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại đang bắt đầu thực hiện lời hứa sẽ mang đến luồng gió mới cho xạ thủ ở giai đoạn tiền mùa giải 6 bằng việc Rework Graves.