Một tựa game indie nơi người chơi có thể tự xây dựng vũ khí theo ý mình dựa trên các bộ phận sẵn có.