Game thủ này đã tới tiệm kim hoàn và đặt một chiếc nhẫn có hình dáng tương tự chiếc nhẫn trong nhiệm vụ của Harvest Moon để tặng cho người vợ của mình