Toàn bộ chi tiết có trên mô hình đều được tác giả đúc nhựa và sơn bằng tay hết sức tỉ mỉ.