Trở thành đại gia trong game chưa bao giờ là thách thức lớn đối với một game thủ hardcore.