Origen đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc, thế nhưng SKT T1 vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình.