Đại diện truyền thông của công ty Garena (VED) cho hay các ưu đãi trong Liên Minh Huyền Thoại và FIFA Online 3 sẽ chỉ có ở chương trình Gcafe của Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình.