Heroes Never Die bạn sẽ phải đối mặt với hàng trăm con quái vật đang lăm le tấn công mình và nhiệm vụ thiết yếu nhất là sử dụng bẫy và tháp các tòa tháp của mình một cách khôn ngoan và có chiến thuật để tiêu diệt hết đám quái vật, bảo vệ cho chính mình.