Đáng ghét nhất không chỉ trong GTA mà ở bất kì tựa game chơi mạng nào có lẽ là loại thứ nhất - những kẻ rất thích lao lên đầu hiến mạng vô ích.