Được biết, clip được hình thành từ một trong số những event chế nhạc trên cộng đồng game Đại Tướng Quân.