Không chỉ nhân vật mà ngay cả cách người chơi phiêu lưu trong thế giới Fallout cũng có sự khác biệt đáng kể.