Với bản update mới, Khổng Minh Truyện đưa chiến thuật lên một tầm cao mới của trí tuệ, nơi những danh tướng khai mở những sức mạnh tiềm ẩn kinh hồn.