Để làm được như vậy, game thủ này đã cắm điện để sạc pin chiếc máy SNES của mình suốt hơn 20 năm qua