Mặc dù có dung lượng pin chỉ 2585mAh, ít hơn iPhone 6 Plus 165mAh, nhưng thời lượng pin của iPhone 6s Plus đạt tới 9 giờ 11 phút.