Những người trẻ vươn đến thành công đang trong một xu hướng cực kì "đa–zi–năng": Làm việc trên mọi nẻo đường. Để làm được điều này, họ có những bí quyết tuy đơn giản nhưng lại hữu ích đến bất ngờ.