Blackphone 2 đề cao tính cá nhân, riêng tư và bảo mật của người dùng bằng tính năng Security Center, chạy trên nền Android.