Sau đợt mở bán đầu tiên thành công tốt đẹp, Apple đã công bố danh sách 41 thị trường được đón iPhone chính hãng tiếp theo.