Không cần bỏ ra quá nhiều tiền, người dùng vẫn có thể được trải nghiệm những chiếc smartphone thú vị mới bán ra gần đây.