Google chuẩn bị khép lại tháng 9 với nhiều sự kiện công nghệ rất đáng chú ý bằng sự kiện lớn của riêng mình.