Cách đây ít lâu, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam vừa không truy cập được vào mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong khoảng hơn 10 phút.