Mark Zuckerberg gọi thành tích này là một cột mốc cá nhân mới của mình.