Một thông tin thiếu căn cứ cho rằng Facebook sắp... cắt hợp đồng hoạt động tại Việt Nam mới đây đã lan truyền nhanh trong cộng đồng người dùng.