Sản phẩm smartphone mới nhất trong dòng Galaxy Note có thể được tối ưu hoá với những ứng dụng thiết kế riêng cho bút S Pen.