Không ít trong số những chiếc iPhone mới này sẽ được chuyển về các thị trường như Việt Nam hay Trung Quốc theo đường xách tay.